Smashing Four Turnaj – pravidla

October 31, 2019 Frealynn Uncategorized

Pravidla turnaje 

 

Úplná pravidla soutěže “Smashing Four Turnaj”, která proběhne 2.11. V pražském Vnitroblocku.

 

 1. Pořadatel soutěže

Pořadatelem soutěže je Geewa a.s., se sídlem Sokolovská 366/84, Praha – Karlín, IČ: 25617036, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. Zn. B 18480 (dále jen “pořadatel”)

 

 1. Termín a místo konání

Turnaj proběhne dne 2.11. od 10:00 hodin v prostorách Vnitroblocku, který se nachází na adrese Tusarova 791/31, 170 00 Praha 7-Holešovice.

 

 1. Podmínky účasti v turnaji

Turnaje se může zúčastnit každý, kdo v době jeho konání splňuje následující podmínky: 

 • Účastník turnaje je povinen se buďto předregistrovat vyplněním elektronického formuláře na adrese https://forms.gle/HrgJ2SrVeyCQradX7 anebo provést osobní registraci na místě konání turnaje, v den konání turnaje, od 10:00 – 11:30. Pro účast v turnaji je nutná osobní účast soutěžícího na místě konání turnaje. 
 • Pro účast v turnaji musí mít s sebou soutěžící vlastní zařízení, na kterém bude mít nainstalovanou aplikaci Smashing Four. Pro účast v turnaji je nutné, aby měl účastník ve hře úspěšně ukončený úvodní tutoriál.
 • Na místě budou v souvislosti s marketingovými a PR účely Pořadatele pořizovány audiovizuální záznamy. Protože není možné účastníka vyloučit z těchto záznamů, udělení souhlasu se zpracováním těchto údajů je pro účast v turnaji nutné.

 

Soutěžící se turnaje účastní sám za sebe, není povoleno ve hře užívat pomoci další osoby. Každý hráč se může turnaje účastnit pouze prostřednictvím jednoho hráčského účtu.

 

Soutěžící bude ze soutěže vyloučen v případě, že pořadatel zjistí, či bude mít oprávněné podezření na podvodné nebo nekalé jednání ze strany některého z účastníků turnaje, či jiné osoby, která by mohla dopomáhat danému účastníkovi k získání výhry.

 

 1. Průběh konání turnaje
 1. Kvalifikace 

Kvalifikace bude probíhat pomocí Žebříčkové výzvy, které se zúčastní všichni hráči kromě těch 4, kteří se do playoff předkvalifikovali v rámci Předkvalifikační výzvy, která proběhla 17.10. 2019.

Výzva začíná ve 12:00 a bude trvat přesně jednu hodinu. Maximální počet proher je 5. Během trvání kvalifikace se mohou hráči opakovaně pokoušet o co nejlepší výsledek, a to opakovaným vstupem do kvalifikační výzvy. Na konci výzvy bude vybráno 12 nejlepších hráčů + 4 hráči z předkvalifikace, kteří se dostanou do soutěže o místo v turnaji. Celkově se do playoff dostane 16 hráčů, v případě neúčasti předkvalifikovaných hráčů budou zbylá místa doplněna hráči z kvalifikace.

 

Arény jsou v kvalifikaci vybírány náhodně – aréna hráčům bude zvolena jen ta, kterou mají již oba hráči odemknutou.

 

 1. Playoff a finále

Hráči, kteří uspěli v kvalifikaci budou následně rozřazeni do turnajového pavouka. Playoff začíná ve 14:00, kdy proběhne první kolo.  Další kola proběhnou v předem stanovené časy. Pořadatel si vyhrazuje právo změnit čas pořádání jednotlivých kol playoff dle potřeby.

 

Vylosovaní soupeři spolu zápasí na dva vítězné zápasy. Poražený soupeř vypadává, zatímco výherce se dostává do dalšího kola.  

 

Vítězové semifinále se utkají o první místo, poražení semifinalisté se poté utkají o třetí místo.

Hráči mají v možnost použít jen ty hrdiny, které již mají odemknuté. 

Úrovně hrdinů budou pro oba oponenty vždy stejné – t.j. běžní na úrovni 9, vzácní na úrovni 7 a epičtí hrdinové budou na úrovni 5.

 

Arény jsou v jednotlivých kolech pro všechny hráče stejné a jsou předem vybrány organizátory akce takto:

 1. Aréna pro první zápas je Ztracené město
 2. Aréna pro druhý zápas je Továrna
 3. Aréna pro třetí zápas je Farma

 

Každý hráč se může turnaje účastnit pouze prostřednictvím jednoho hráčského účtu.

 

 1. Klanový pohár 

Kromě soutěže jednotlivců proběhne na turnaji i Klanový pohár. Během kvalifikační výzvy se bude každému hráči z každé výhry započítávat 1 bod do skóre klanu příslušného hráče. Za klan hráče se považuje ten, kterého členem je na konci kvalifikační výzvy, v průběhu vyhodnocování soutěže.

Nejlepší klany budou vyhlášeny po skončení kvalifikace a na konci turnaje odměněny turnajovým pohárem.

 

Soutěžící budou na turnaji používat svých vlastních zařízení, s výjimkou hráčů, kteří své zápasy odehrají na pódiu. K těmto zápasům budou používat zařízení Pořadatele, na kterých budou mít k dispozici odemčené všechny v době konání turnaje dostupné hrdiny.

 

Výhercem turnaje bude účastník, který v souladu s pravidly turnaje porazí ostatní účastníky.

 

 1. Ceny
 2. Pro výherce turnaje jsou připraveny tyto ceny:

 

Hráč na prvním místě získá medaili, turnajový pohár a mobilní telefon Samsung Galaxy A50 4GB/128GB.

Hráč na druhém místě získá medaili a poukázku v hodnotě 2000 Kč do internetového obchodu Alza.cz

Hráč na třetím místě získá medaili a poukázku v hodnotě 1000 Kč do internetového obchodu Alza.cz

 

 • Dále jsou do soutěže připraveny virtuální ceny ve formě herní měny hry Smashing Four pro nejlepších 16 hráčů z playoff: 

 

Umístění 1. místo 2. místo 3. místo 4.-8. místo 9.-16. místo
Cena 5000

 drahokamů

3000

 drahokamů

2000 

drahokamů

1000 

drahokamů

500

drahokamů

 

 • Virtuální ceny ve  hře Smashing Four pro hráče, kteří se zúčastnili kvalifikace: 

 

Umístění  1. místo 2. místo 3. místo 4.-10. místo 11.-20. místo Ostatní
Zlaťáky 10000 5000 4000 3000 2000 1000
Běžné karty 3000 1500 1280 960 640 320
Vzácné karty 700 350 280 210 140 70
Epické karty 100 50 40 30 20 10
Celkově karet 3800 1900 1600 1200 800 400

 

 • Během turnaje se uskuteční také slosování o tyto virtuální ceny do hry Smashing Four: 

 

   

Umístění 1. kolo            5.-9. kolo 1.-4. kolo
Cena Ultimátní orb Epický     orb 500 drahokamů

Slosování se účastní každý z hráčů účastnících se alespoň turnajové kvalifikace.

 • Klan, který vyhraje speciální klanovou soutěž bude odměněn pohárem.

 

Hmotné ceny budou předány výhercům v rámci slavnostního vyhlašování výsledků po skončení soutěže. Virtuální ceny budou hráčům připsány do 24 hodin od skončení turnaje. V případě nedostavení se k vyzvednutí výhry tato přepadá v prospěch Pořadatele.

 

 1. Ochrana osobních údajů

Osobní údaje zadané soutěžícím v rámci registrace do soutěže a to zejména jejich herní přezdívka, identifikační číslo a fotografie budou použity pro účely organizace a realizace turnaje ve Smashing Four, který se odehraje 2.11. Ve Vnitroblocku, a to po dobu nezbytně nutnou pro naplnění těchto účelů.

 

Na místě konání turnaje bude Pořadatel pořizovat audiovizuální záznamy, které budou sloužit pro marketingové a PR účely Pořadatele, zejména na sociálních sítích Pořadatele. Protože není v možnostech Pořadatele vynechat z pořizování audiovizuálních záznamů jednotlivé účastníky, je udělení písemného souhlasu s pořizováním těchto záznamů jednou z podmínek účasti v soutěži. Zpracování osobních údajů na základě souhlasu subjektu údajů, a to zejm. zpracování osobních údajů výherců soutěže (konkrétně jména, herní přezdívky a zachycení podoby formou fotografie a videa) bude použito pro účely zveřejnění informace o výherci a marketingové a PR účely Pořadatele.

 

U zpracování osobních údajů na základě souhlasu může tento souhlas soutěžící kdykoliv odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování údajů prováděného do doby odvolání souhlasu se zpracováním. 

 

 1. Co je potřeba s sebou: 

K turnaji potřebujete mít vlastní mobil/tablet s nainstalovanou hrou.

 

Nezapomeňte si před turnajem telefon pořádně nabít, kapacita zásuvek je omezená! Pro případnou potřebu telefon si nabít si přineste vlastní nabíječku.

 

 1. Další podmínky soutěže

Soutěžící nejsou oprávněni požadovat místo výhry peněžní či jakékoliv jiné plnění. Zadavatel ani pořadatel nejsou vůči soutěžícím jinak zavázáni a soutěžící nemají nárok na jiná plnění než ta, která jsou uvedena v těchto pravidlech. Pořadatel neodpovídá za plnění dodávaná třetími stranami. Podmínky dodání a záruky zboží či služeb získaných v rámci soutěže se řídí podmínkami jejich dodavatelů, kteří také vyřizují případné reklamace.

 

Za jakékoli technické či telekomunikační obtíže či závady vzniklé v průběhu soutěže, za rychlost technického připojení či jiné případné nedostatky vzniklé v souvislosti se soutěží či v souvislosti se sítěmi elektronických komunikací, mobilních operátorů nebo s jejich dostupností pro soutěžící, ani za poškození a škody na vybavení účastníka a dalších osob v souvislosti s účastí v soutěži pořadatele.

 

Pořadatel soutěže je oprávněn kontrolovat splnění všech podmínek pro účast v soutěži a v případě sporu posoudit a s konečnou platností rozhodnout o jakékoli otázce se soutěží spojené. Pořadatel má právo vyloučit kteréhokoliv ze soutěžících ze soutěže, pokud by takový soutěžící porušoval její pravidla, a to bez nároku na náhradu nákladů či škody, která by vyloučením mohla soutěžícímu vzniknout. Případné námitky proti průběhu soutěže se zasílají písemně na poštovní adresu pořadatele uvedenou v těchto pravidlech, a to do tří pracovních dnů od ukončení soutěže (námitky podané později nebudou brány v potaz). Rozhodnutí pořadatele o námitce je konečné.

 

Úplné znění pravidel je k dispozici na webových stránkách soutěže zde. Pravidla mohou být ve zkrácené verzi komunikována na propagačních materiálech v souvislosti se soutěží, avšak tato úplná pravidla jsou považována v rámci soutěže za jediná, úplná, konečná a závazná. Dotazy ohledně soutěže je možné zasílat na soutěžní e-mail: contest@geewa.com.

 

Pořadatel soutěže si dále vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla této soutěže vč. doby její platnosti či soutěž ukončit, a to v průběhu celého soutěžního období. V takovém případě nemá soutěžící nárok na odškodnění či vypořádání. Pořadatel není odpovědný za funkčnost sítí mobilních operátorů a neodpovídá za vlastnictví užitých mobilních telefonů, resp. mobilních dat. Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za případné škody způsobené selháním systémů a programového vybavení, které nemají původ v úmyslném jednání pořadatele. V takovém případě si pořadatel vyhrazuje právo turnaj pozastavit, změnit, popř. ukončit bez udání důvodů. Pořadatel nepřebírá vzhledem k soutěžícím žádné jiné závazky a tito nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele, než je stanoveno v těchto soutěžních podmínkách.

Frealynn

Leave a Reply